Bạn đang tìm kiếm :
VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" Tất cả từ khóa "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

107.900 CÔNG VĂN (Xem & Tra cứu Công văn)
15.640 TIÊU CHUẨN VIỆT NAM (Xem & Tra cứu)

Công văn 4711/TXNK-CST của Cục Thuế xuất nhập khẩu về thuế xuất khẩu đối với phế liệu xuất trả thuộc hợp đồng gia công

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU
——-
Số: 4711/TXNK-CST
V/v: Thuế xuất khẩu đối với phế liệu xuất trả thuộc hợp đồng gia công
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2017
Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai.
Cục Thuế xuất nhập khẩu nhận được công văn số 2357/HQĐNa-TXNK ngày 01/11/2017 của Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai đề nghị hướng dẫn thuế xuất khẩu đối với phế liệu, phế phẩm xuất trả bên đặt gia công thuộc hợp đồng gia công. Về vấn đề này, Cục Thuế xuất nhập khẩu có ý kiến như sau:
Căn cứ Điều 10 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.
Căn cứ Điều 21 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.
Trường hợp doanh nghiệp ký hợp đồng gia công với thương nhân nước ngoài, trong hợp đồng gia công có điều khoản thỏa thuận bên đặt gia công nhận lại toàn bộ phế liệu, phế phẩm trong quá trình thực hiện hợp đồng gia công thì khi xuất trả lại phế liệu, phế phẩm cho bên đặt gia công không phải nộp thuế xuất khẩu.
Cục Thuế xuất nhập khẩu thông báo để Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Cục GSQL;
– Lưu: VT, CST (3).
KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Ngọc Hưng

Thuộc tính văn bản
Công văn 4711/TXNK-CST của Cục Thuế xuất nhập khẩu về thuế xuất khẩu đối với phế liệu xuất trả thuộc hợp đồng gia công
Cơ quan ban hành: Cục Thuế xuất nhập khẩu Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 4711/TXNK-CST Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Công văn Người ký: Nguyễn Ngọc Hưng
Ngày ban hành: 28/11/2017 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí , Xuất nhập khẩu

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU
——-
Số: 4711/TXNK-CST
V/v: Thuế xuất khẩu đối với phế liệu xuất trả thuộc hợp đồng gia công
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2017
Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai.
Cục Thuế xuất nhập khẩu nhận được công văn số 2357/HQĐNa-TXNK ngày 01/11/2017 của Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai đề nghị hướng dẫn thuế xuất khẩu đối với phế liệu, phế phẩm xuất trả bên đặt gia công thuộc hợp đồng gia công. Về vấn đề này, Cục Thuế xuất nhập khẩu có ý kiến như sau:
Căn cứ Điều 10 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.
Căn cứ Điều 21 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.
Trường hợp doanh nghiệp ký hợp đồng gia công với thương nhân nước ngoài, trong hợp đồng gia công có điều khoản thỏa thuận bên đặt gia công nhận lại toàn bộ phế liệu, phế phẩm trong quá trình thực hiện hợp đồng gia công thì khi xuất trả lại phế liệu, phế phẩm cho bên đặt gia công không phải nộp thuế xuất khẩu.
Cục Thuế xuất nhập khẩu thông báo để Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Cục GSQL;
– Lưu: VT, CST (3).
KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Ngọc Hưng

Đang cập nhật

Đang cập nhật

Đang cập nhật

Đang cập nhật

Đồng ý nhận thông tin từ BePro.vn qua Email và Số điện thoại bạn đã cung cấp

Nếu bạn không tải về được vui lòng bấm vào đây để tải về.
BePro.vn sẽ thường xuyên cập nhật các văn bản pháp luật mới nhất, hãy luôn theo dõi thuvienluat.bepro.vn nhé!
Xin cảm ơn.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Công văn 4711/TXNK-CST của Cục Thuế xuất nhập khẩu về thuế xuất khẩu đối với phế liệu xuất trả thuộc hợp đồng gia công”