Bạn đang tìm kiếm :
VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" Tất cả từ khóa "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

107.900 CÔNG VĂN (Xem & Tra cứu Công văn)
15.640 TIÊU CHUẨN VIỆT NAM (Xem & Tra cứu)

Quyết định 1835/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam

CHỦ TỊCH NƯỚC
———————

Số: 1835/QĐ-CTN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————————-

Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO NHẬP QUỐC TỊCH VIỆT NAM

———————-

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Điều 103 và Điều 106 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10;

Căn cứ Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008;

Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 167/TTr-CP ngày 21/9/2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho nhập quốc tịch Việt Nam đối với 08 cá nhân có tên trong danh sách kèm theo.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các cá nhân có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Trương Tấn Sang

DANH SÁCH

NGƯỜI KHÔNG QUỐC TỊCH HIỆN ĐANG CƯ TRÚ TẠI TỈNH ĐỒNG THÁP ĐƯỢC NHẬP QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số 1835/QĐ-CTN ngày 20 tháng 10 năm 2011 của Chủ tịch nước)

1. Lâm Sẹo, sinh năm 1950 tại Campuchia

Tên gọi Việt Nam: Lâm Sẹo

Hiện trú tại: Số 64, tổ 9, đường Cách mạng Tháng 8, khóm 1, phường 2, thành phố Cao Lãnh

Giới tính: Nam

2. Lâm Hên, sinh năm 1959 tại Campuchia

Tên gọi Việt Nam: Lâm Hên

Hiện trú tại: Số 15, tổ 65, đường Lê Văn Hưu, khóm 4, phường 2, thành phố Cao Lãnh

Giới tính: Nữ

3. Lâm Soán, sinh năm 1964 tại Campuchia

Tên gọi Việt Nam: Lâm Soán

Hiện trú tại: Số 27, tổ 65, đường Lê Văn Hưu, khóm 4, phường 2, thành phố Cao Lãnh

Giới tính: Nam

4. Lê Thị Kim Liên, sinh năm 1969 tại Campuchia

Tên gọi Việt Nam: Lê Thị Kim Liên

Hiện trú tại: Tổ 6, khóm 1, phường 6, thành phố Cao Lãnh

Giới tính: Nữ

5. Thạch Thị Thu Vân, sinh năm 1949 tại Campuchia

Tên gọi Việt Nam: Thạch Thị Thu Vân

Hiện trú tại: Tổ 63, khóm Mỹ Long, phường 3, thành phố Cao Lãnh

Giới tính: Nữ

6. So Heen, sinh năm 1953 tại Campuchia

Tên gọi Việt Nam: So Thị Hoa

Hiện trú tại: 562 rạch Nàng Hai, khóm Tân Hòa, phường An Hòa, thị xã Sa Đéc

Giới tính: Nữ

7. Phan Thị Kim Liên, sinh năm 1967 tại Campuchia

Tên gọi Việt Nam: Phan Thị Kim Liên

Hiện trú tại: Ấp 5, xã Mỹ Hòa, huyện Tháp Mười

Giới tính: Nữ

8. Sà Râm, sinh năm 1980 tại Campuchia

Tên gọi Việt Nam: Nguyễn Thị Mai

Hiện trú tại: Ấp Cả Cái, xã Tân Thành A, huyện Tân Hồng./.

Giới tính: Nữ

Thuộc tính văn bản
Quyết định 1835/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam
Cơ quan ban hành: Chủ tịch nước Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 1835/QĐ-CTN Ngày đăng công báo: Đã biết
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Trương Tấn Sang
Ngày ban hành: 20/10/2011 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực:
Tóm tắt văn bản
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

CHỦ TỊCH NƯỚC
———————

Số: 1835/QĐ-CTN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————————-

Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO NHẬP QUỐC TỊCH VIỆT NAM

———————-

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Điều 103 và Điều 106 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10;

Căn cứ Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008;

Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 167/TTr-CP ngày 21/9/2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho nhập quốc tịch Việt Nam đối với 08 cá nhân có tên trong danh sách kèm theo.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các cá nhân có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Trương Tấn Sang

DANH SÁCH

NGƯỜI KHÔNG QUỐC TỊCH HIỆN ĐANG CƯ TRÚ TẠI TỈNH ĐỒNG THÁP ĐƯỢC NHẬP QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số 1835/QĐ-CTN ngày 20 tháng 10 năm 2011 của Chủ tịch nước)

1. Lâm Sẹo, sinh năm 1950 tại Campuchia

Tên gọi Việt Nam: Lâm Sẹo

Hiện trú tại: Số 64, tổ 9, đường Cách mạng Tháng 8, khóm 1, phường 2, thành phố Cao Lãnh

Giới tính: Nam

2. Lâm Hên, sinh năm 1959 tại Campuchia

Tên gọi Việt Nam: Lâm Hên

Hiện trú tại: Số 15, tổ 65, đường Lê Văn Hưu, khóm 4, phường 2, thành phố Cao Lãnh

Giới tính: Nữ

3. Lâm Soán, sinh năm 1964 tại Campuchia

Tên gọi Việt Nam: Lâm Soán

Hiện trú tại: Số 27, tổ 65, đường Lê Văn Hưu, khóm 4, phường 2, thành phố Cao Lãnh

Giới tính: Nam

4. Lê Thị Kim Liên, sinh năm 1969 tại Campuchia

Tên gọi Việt Nam: Lê Thị Kim Liên

Hiện trú tại: Tổ 6, khóm 1, phường 6, thành phố Cao Lãnh

Giới tính: Nữ

5. Thạch Thị Thu Vân, sinh năm 1949 tại Campuchia

Tên gọi Việt Nam: Thạch Thị Thu Vân

Hiện trú tại: Tổ 63, khóm Mỹ Long, phường 3, thành phố Cao Lãnh

Giới tính: Nữ

6. So Heen, sinh năm 1953 tại Campuchia

Tên gọi Việt Nam: So Thị Hoa

Hiện trú tại: 562 rạch Nàng Hai, khóm Tân Hòa, phường An Hòa, thị xã Sa Đéc

Giới tính: Nữ

7. Phan Thị Kim Liên, sinh năm 1967 tại Campuchia

Tên gọi Việt Nam: Phan Thị Kim Liên

Hiện trú tại: Ấp 5, xã Mỹ Hòa, huyện Tháp Mười

Giới tính: Nữ

8. Sà Râm, sinh năm 1980 tại Campuchia

Tên gọi Việt Nam: Nguyễn Thị Mai

Hiện trú tại: Ấp Cả Cái, xã Tân Thành A, huyện Tân Hồng./.

Giới tính: Nữ

Đang cập nhật

Đang cập nhật

Đang cập nhật

Đang cập nhật

Đồng ý nhận thông tin từ BePro.vn qua Email và Số điện thoại bạn đã cung cấp

Nếu bạn không tải về được vui lòng bấm vào đây để tải về.
BePro.vn sẽ thường xuyên cập nhật các văn bản pháp luật mới nhất, hãy luôn theo dõi thuvienluat.bepro.vn nhé!
Xin cảm ơn.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Quyết định 1835/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam”