Bạn đang tìm kiếm :
VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" Tất cả từ khóa "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

107.900 CÔNG VĂN (Xem & Tra cứu Công văn)
15.640 TIÊU CHUẨN VIỆT NAM (Xem & Tra cứu)

Công văn 7219/NHNN-DBTKTT của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về quyền khai thác chỉ tiêu, mẫu báo cáo tại Thông tư 21/2010/TT-NHNN

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
——————-
Số: 7219/NHNN-DBTKTT
V/v: Quyền khai thác chỉ tiêu, mẫu biểu báo cáo tại Thông tư 21/2010/TT-NHNN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Hà Nội, ngày 15 tháng 09 năm 2011
Kính gửi: Các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước
Thực hiện quy định tại Điều 23 “Khai thác chỉ tiêu, mẫu biểu báo cáo” Thông tư 21/2010/TT-NHNN ngày 08/10/2010 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định Báo cáo thống kê áp dụng đối với các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước và các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, trên cơ sở đăng ký nhu cầu khai thác các chỉ tiêu, mẫu biểu báo cáo tại Thông tư 21/2010/TT-NHNN của các đơn vị và chức năng, nhiệm vụ Thống đốc giao cho các đơn vị, Ngân hàng Nhà nước phân quyền khai thác các chỉ tiêu, mẫu biểu báo cáo tại Thông tư 21/2010/TT-NHNN cho các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước.
Biểu “Quyền khai thác các chỉ tiêu, mẫu biểu báo cáo tại Thông tư 21/2010/TT-NHNN của các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước” được đăng tải trên website của Ngân hàng Nhà nước (thư mục Thống kê tiền tệ ngân hàng). Đề nghị các đơn vị truy cập website của Ngân hàng Nhà nước để biết thông tin chi tiết.
Ngân hàng Nhà nước thông báo để các đơn vị biết và thực hiện.

Nơi nhận:
– Vụ CSTT, TD, TT, QLNH, KTNB, CATTGS, Cục PH&KQ, Viện CL, Cục CNTT, VPĐD TPHCM;
– NHNN các chi nhánh tỉnh, TP;
– Lưu VP, VT, DBTKTT2.
TL. THỐNG ĐỐC
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ DỰ BÁO, THỐNG KÊ TIỀN TỆ
PHÓ VỤ TRƯỞNG

Dương Thanh Dung

Thuộc tính văn bản
Công văn 7219/NHNN-DBTKTT của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về quyền khai thác chỉ tiêu, mẫu báo cáo tại Thông tư 21/2010/TT-NHNN
Cơ quan ban hành: Ngân hàng Nhà nước Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 7219/NHNN-DBTKTT Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Công văn Người ký: Dương Thanh Dung
Ngày ban hành: 15/09/2011 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng , Lĩnh vực khác

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
——————-
Số: 7219/NHNN-DBTKTT
V/v: Quyền khai thác chỉ tiêu, mẫu biểu báo cáo tại Thông tư 21/2010/TT-NHNN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Hà Nội, ngày 15 tháng 09 năm 2011
Kính gửi: Các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước
Thực hiện quy định tại Điều 23 “Khai thác chỉ tiêu, mẫu biểu báo cáo” Thông tư 21/2010/TT-NHNN ngày 08/10/2010 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định Báo cáo thống kê áp dụng đối với các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước và các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, trên cơ sở đăng ký nhu cầu khai thác các chỉ tiêu, mẫu biểu báo cáo tại Thông tư 21/2010/TT-NHNN của các đơn vị và chức năng, nhiệm vụ Thống đốc giao cho các đơn vị, Ngân hàng Nhà nước phân quyền khai thác các chỉ tiêu, mẫu biểu báo cáo tại Thông tư 21/2010/TT-NHNN cho các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước.
Biểu “Quyền khai thác các chỉ tiêu, mẫu biểu báo cáo tại Thông tư 21/2010/TT-NHNN của các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước” được đăng tải trên website của Ngân hàng Nhà nước (thư mục Thống kê tiền tệ ngân hàng). Đề nghị các đơn vị truy cập website của Ngân hàng Nhà nước để biết thông tin chi tiết.
Ngân hàng Nhà nước thông báo để các đơn vị biết và thực hiện.

Nơi nhận:
– Vụ CSTT, TD, TT, QLNH, KTNB, CATTGS, Cục PH&KQ, Viện CL, Cục CNTT, VPĐD TPHCM;
– NHNN các chi nhánh tỉnh, TP;
– Lưu VP, VT, DBTKTT2.
TL. THỐNG ĐỐC
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ DỰ BÁO, THỐNG KÊ TIỀN TỆ
PHÓ VỤ TRƯỞNG

Dương Thanh Dung

Đang cập nhật

Đang cập nhật

Đang cập nhật

Đang cập nhật

Đồng ý nhận thông tin từ BePro.vn qua Email và Số điện thoại bạn đã cung cấp

Nếu bạn không tải về được vui lòng bấm vào đây để tải về.
BePro.vn sẽ thường xuyên cập nhật các văn bản pháp luật mới nhất, hãy luôn theo dõi thuvienluat.bepro.vn nhé!
Xin cảm ơn.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Công văn 7219/NHNN-DBTKTT của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về quyền khai thác chỉ tiêu, mẫu báo cáo tại Thông tư 21/2010/TT-NHNN”