Bạn đang tìm kiếm :
VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" Tất cả từ khóa "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

107.900 CÔNG VĂN (Xem & Tra cứu Công văn)
15.640 TIÊU CHUẨN VIỆT NAM (Xem & Tra cứu)

Công văn 12196/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc cho thuê các hạng mục đầu tư, nâng cấp các Cảng thủy nội địa Việt Trì và Ninh Phúc

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
——-

Số: 12196/VPCP-CN
V/v: Cho thuê các hạng mục đầu tư, nâng cấp các Cảng thủy nội địa Việt Trì và Ninh Phúc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2017

Kính gửi: Bộ Giao thông vận tải.

Về đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (Công văn số 11872/BGTVT-KCHT ngày 23 tháng 10 năm 2017) về việc cho thuê các hạng mục đầu tư, nâng cấp các Cảng thủy nội địa Việt Trì và Ninh Phúc thuộc Dự án phát triển giao thông vận tải đồng bằng Bắc Bộ-WB 6, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Trước mắt, Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo, hướng dẫn Tổng công ty vận tải thủy tổ chức quản lý và khai thác sử dụng an toàn, hiệu quả các hạng mục công trình của các cảng Việt Trì và Ninh Phúc thuộc Dự án WB 6 theo quy định của pháp luật hiện hành; đồng thời, phối hợp với Bộ Tài chính để hoàn thiện Dự thảo Nghị định về quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa và tổ chức triển khai thực hiện sau khi Nghị định được ban hành.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan, đơn vị liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– TTg, các PTTg;
– Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Quốc phòng, Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp;
– Cục Đường thủy nội địa Việt Nam;
– VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, ĐMDN, NC, PL, TKBT;
– Lưu: VT, CN (2b). Hiền

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Nguyễn Cao Lục

Thuộc tính văn bản
Công văn 12196/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc cho thuê các hạng mục đầu tư, nâng cấp các Cảng thủy nội địa Việt Trì và Ninh Phúc
Cơ quan ban hành: Văn phòng Chính phủ Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 12196/VPCP-CN Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Công văn Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 15/11/2017 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Giao thông

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
——-

Số: 12196/VPCP-CN
V/v: Cho thuê các hạng mục đầu tư, nâng cấp các Cảng thủy nội địa Việt Trì và Ninh Phúc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2017

Kính gửi: Bộ Giao thông vận tải.

Về đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (Công văn số 11872/BGTVT-KCHT ngày 23 tháng 10 năm 2017) về việc cho thuê các hạng mục đầu tư, nâng cấp các Cảng thủy nội địa Việt Trì và Ninh Phúc thuộc Dự án phát triển giao thông vận tải đồng bằng Bắc Bộ-WB 6, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Trước mắt, Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo, hướng dẫn Tổng công ty vận tải thủy tổ chức quản lý và khai thác sử dụng an toàn, hiệu quả các hạng mục công trình của các cảng Việt Trì và Ninh Phúc thuộc Dự án WB 6 theo quy định của pháp luật hiện hành; đồng thời, phối hợp với Bộ Tài chính để hoàn thiện Dự thảo Nghị định về quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa và tổ chức triển khai thực hiện sau khi Nghị định được ban hành.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan, đơn vị liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– TTg, các PTTg;
– Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Quốc phòng, Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp;
– Cục Đường thủy nội địa Việt Nam;
– VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, ĐMDN, NC, PL, TKBT;
– Lưu: VT, CN (2b). Hiền

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Nguyễn Cao Lục

Đang cập nhật

Đang cập nhật

Đang cập nhật

Đang cập nhật

Đồng ý nhận thông tin từ BePro.vn qua Email và Số điện thoại bạn đã cung cấp

Nếu bạn không tải về được vui lòng bấm vào đây để tải về.
BePro.vn sẽ thường xuyên cập nhật các văn bản pháp luật mới nhất, hãy luôn theo dõi thuvienluat.bepro.vn nhé!
Xin cảm ơn.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Công văn 12196/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc cho thuê các hạng mục đầu tư, nâng cấp các Cảng thủy nội địa Việt Trì và Ninh Phúc”