Bạn đang tìm kiếm :
VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" Tất cả từ khóa "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

107.900 CÔNG VĂN (Xem & Tra cứu Công văn)
15.640 TIÊU CHUẨN VIỆT NAM (Xem & Tra cứu)

Công văn 01/BXD-KTQH của Bộ Xây dựng về việc quy hoạch nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

BỘ XÂY DỰNG
——————-
Số: 01/BXD-KTQH
V/v: Quy hoạch nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự Do – Hạnh phúc
——————–
Hà Nội, ngày 03 tháng 01 năm 2012
Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Ninh Bình
Trả lời văn bản số 683/SXD-KTQH ngày 23/12/2011 của Sở Xây dựng tỉnh Ninh Bình đề nghị Bộ Xây dựng có ý kiến hướng dẫn một số vướng mắc trong việc triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 13/TTLT-BXD-BNN&PTNT-BTN&MT, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:
Thông tư liên tịch số 13/TTLT-BXD-BNN&PTNT-BTN&MT ngày 30/10/2011 đã được sự thống nhất của 03 Bộ. Vì vậy, quy hoạch xây dựng nông thôn mới cấp xã phải thực hiện theo đầy đủ các quy định tại Điều 10,11,12, 13 của Thông tư liên tịch.
Về nội dung quy định tại Điều 13 của Thông tư liên tịch gồm: định hướng quy hoạch xây dựng đối với thôn, bản và khu dân cư mới; đối với trung tâm xã và hệ thống hạ tầng, mức độ nghiên cứu của nội dung này chưa cần quá chi tiết. Các nội dung nghiên cứu chủ yếu tính định hướng, xác định được các chỉ tiêu kinh tế – kỹ thuật làm căn cứ để triển khai các quy hoạch chi tiết, dự án đầu tư của xã trên cơ sở nhu cầu phát triển kinh tế xã hội.
Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng để Sở Xây dựng Ninh Bình biết và triển khai thực hiện.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Nguyễn Đình Toàn (để b/c);
– Lưu: VP, KTQH.
TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KTQH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
(đã ký)
Nguyễn Quang Minh
Thuộc tính văn bản
Công văn 01/BXD-KTQH của Bộ Xây dựng về việc quy hoạch nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
Cơ quan ban hành: Bộ Xây dựng Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 01/BXD-KTQH Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Công văn Người ký: Nguyễn Quang Minh
Ngày ban hành: 03/01/2012 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực:

BỘ XÂY DỰNG
——————-
Số: 01/BXD-KTQH
V/v: Quy hoạch nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự Do – Hạnh phúc
——————–
Hà Nội, ngày 03 tháng 01 năm 2012
Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Ninh Bình
Trả lời văn bản số 683/SXD-KTQH ngày 23/12/2011 của Sở Xây dựng tỉnh Ninh Bình đề nghị Bộ Xây dựng có ý kiến hướng dẫn một số vướng mắc trong việc triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 13/TTLT-BXD-BNN&PTNT-BTN&MT, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:
Thông tư liên tịch số 13/TTLT-BXD-BNN&PTNT-BTN&MT ngày 30/10/2011 đã được sự thống nhất của 03 Bộ. Vì vậy, quy hoạch xây dựng nông thôn mới cấp xã phải thực hiện theo đầy đủ các quy định tại Điều 10,11,12, 13 của Thông tư liên tịch.
Về nội dung quy định tại Điều 13 của Thông tư liên tịch gồm: định hướng quy hoạch xây dựng đối với thôn, bản và khu dân cư mới; đối với trung tâm xã và hệ thống hạ tầng, mức độ nghiên cứu của nội dung này chưa cần quá chi tiết. Các nội dung nghiên cứu chủ yếu tính định hướng, xác định được các chỉ tiêu kinh tế – kỹ thuật làm căn cứ để triển khai các quy hoạch chi tiết, dự án đầu tư của xã trên cơ sở nhu cầu phát triển kinh tế xã hội.
Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng để Sở Xây dựng Ninh Bình biết và triển khai thực hiện.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Nguyễn Đình Toàn (để b/c);
– Lưu: VP, KTQH.
TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KTQH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
(đã ký)
Nguyễn Quang Minh

Đang cập nhật

Đang cập nhật

Đang cập nhật

Đang cập nhật

Đồng ý nhận thông tin từ BePro.vn qua Email và Số điện thoại bạn đã cung cấp

Nếu bạn không tải về được vui lòng bấm vào đây để tải về.
BePro.vn sẽ thường xuyên cập nhật các văn bản pháp luật mới nhất, hãy luôn theo dõi thuvienluat.bepro.vn nhé!
Xin cảm ơn.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Công văn 01/BXD-KTQH của Bộ Xây dựng về việc quy hoạch nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Ninh Bình”